Toeleveranciers grondstofproducenten 2017-11-13T17:54:23+00:00

Toeleveranciers grondstofproducenten

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waarbij de grondstofprijzen tot ongekende hoogtes zijn gestegen (en inmiddels weer gedaald), hebben er voor gezorgd dat de inkoop(kosten) van grondstoffen weer hoog op de agenda staat bij vele bedrijven door de hele voedselketen. Marktpartijen aan het einde van de keten hebben de regie in handen, zij bepalen meer en meer de opbrengsten voor de producenten, de boeren en tuinders. Voor de toeleveranciers aan deze groep betekent dit dat hun klanten in toenemende mate onder druk komen te staan. Dit zal enerzijds o.a. leiden tot verdere schaalvergroting in de primaire sector, anderzijds zullen toeleveranciers gedwongen worden tot professioneler handelen en gevraagd worden meer toegevoegde waarde te leveren om nog zaken te kunnen blijven doen.

Hoogstpersoonlijk HighTouch

Wilko
Grievink

Nederland

Eigenaar/ Directeur

06 – 553 622 53

E-mail

Linkedin

Michael
Boeren

Nederland

Senior partner

06 – 215 180 94

E-mail

Linkedin

Ellen
Pütz

Nederland

Senior partner

06 – 303 782 24

E-mail

Linkedin

Hilduard
Swarts

Nederland

Senior partner

06 - 531 830 59

E-mail

Linkedin

Denis
Gallant

België

Senior Partner

+32 - 47 5776141

E-mail

Linkedin