Toeleveranciers grondstofproducenten

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waarbij de grondstofprijzen tot ongekende hoogtes zijn gestegen (en inmiddels weer gedaald), hebben er voor gezorgd dat de inkoop(kosten) van grondstoffen weer hoog op de agenda staat bij vele bedrijven door de hele voedselketen. Marktpartijen aan het einde van de keten hebben de regie in handen, zij bepalen meer en meer de opbrengsten voor de producenten, de boeren en tuinders. Voor de toeleveranciers aan deze groep betekent dit dat hun klanten in toenemende mate onder druk komen te staan. Dit zal enerzijds o.a. leiden tot verdere schaalvergroting in de primaire sector, anderzijds zullen toeleveranciers gedwongen worden tot professioneler handelen en gevraagd worden meer toegevoegde waarde te leveren om nog zaken te kunnen blijven doen.