Search van commissarissen 2017-11-13T17:27:57+00:00

Search van commissarissen 

Corporate Governance regels worden meer en meer toegepast; deze zijn ook duidelijk over bijvoorbeeld zittingstermijnen van commissarissen. Dit houdt in dat er regelmatig nieuwe leden van de raad nodig zijn. Nog meer van belang is dat vanuit de grotere verantwoordelijkheid van de leden in toenemende mate andere competenties en werkervaring nodig zijn dan nu het geval is. Voor verbetering en intensivering van het toezicht op goed bestuur in bedrijven is soms andere of meer inhoudelijke kennis en ervaring, maar vooral ook complementariteit nodig. Daarvoor moet andere profielen worden opgesteld en moet ook juist buiten de gebaande paden worden gezocht.
HighTouch beschikt over ruime ervaring in het samenspel tussen aandeelhouders, commissarissen en directie. Graag helpen we u om tot de optimale samenstelling van teams te komen en bij de werving en selectie van commissarisen.

Klankbordgroep
Ook in situaties waarbij u niet formeel hebt te maken met een RvC kan het heel nuttig en verstandig zijn om periodiek met een aantal senior managers en/of experts op hun vakgebied van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen uw organisatie. Graag helpt HighTouch u bij het samenstellen en vinden van de voor u en uw organisatie geschikte mensen.

Hoogstpersoonlijk HighTouch

Wilko
Grievink

Nederland

Eigenaar/ Directeur

06 – 553 622 53

E-mail

Linkedin

Michael
Boeren

Nederland

Senior partner

06 – 215 180 94

E-mail

Linkedin

Ellen
Pütz

Nederland

Senior partner

06 – 303 782 24

E-mail

Linkedin

Hilduard
Swarts

Nederland

Senior partner

06 - 531 830 59

E-mail

Linkedin

Denis
Gallant

België

Senior Partner

+32 - 47 5776141

E-mail

Linkedin