Corporate GovernanceCorporate Governance
  Nieuws
  • Bureau Boeren Executive Search per 1 juni onderdeel van HighTouch

  • AALTEN Ė De Executive Search activiteiten van Bureau Boeren worden per 1 juni ondergebracht bij HighTouch. HighTouch richt zich al jaren exclusief op topfuncties en topkandidaten in de food en agri branche... Meer >
  • Nieuwe dienstverlening: search van commissarissen

  • De rol van de commissaris en toezichthouder is de afgelopen jaren in hoog tempo veranderd. O.a. naar aanleiding van diverse spraakmakende bestuurlijke missers,.. Meer >
  • Voorgesteld: Herold Dongelmans en zijn visie op ketenprojecten in agrofood

  • Ontdekken, Verbinden, Oplossen en Doorpakken zijn de werkwoorden uit mijn praktijk. Mijn projecten lossen een strategische uitdaging op die zich vertaalt naar een... Meer >

Aanmelden
 

Corporate Governance

Gecertificeerde opleiding voor de food en agri:

Schommelende grondstofprijzen, globalisatie, stakeholderactivisme, verschuivende macht in de keten, schaalvergroting en een toenemende (prijs)druk: de uitdagingen waar de food- en agrisector mee te maken heeft zijn groot. Daarnaast heeft de sector steeds groter belang bij innovatie: alert anticiperen en reageren op de markt en deze ontwikkelingen goed en snel doorvertalen binnen de eigen organisatie.

Deze ontwikkelingen en snel veranderende wet- en regelgeving rondom ‘corporate governance’ zorgen ervoor dat van u als ondernemer, directeur of uitvoerende bestuurder op vele terreinen deskundigheid wordt gevraagd. Niet alleen van de sector zelf, maar ook op economisch, juridisch en bestuurlijk gebied. Kennis over ‘governance’ in het algemeen en specifiek over de rol van het uitvoerend bestuur in relatie tot de rol van de commissarissen/toezichthouders is hierbij belangrijker dan ooit. 


HighTouch executive search biedt in samenwerking met de Wagner Group | Professional Governance Institute een gecertificeerde opleiding ‘Corporate governance’ aan. Voor wie
Statutair directeuren, directieleden en dga’s uit de food en agri sector

Doelstelling

Na het volgen van het gecertificeerde programma in de food en agri sector heeft u: • Een visie ontwikkeld op de uitdagingen van de sector in de komende jaren; 

• Het vermogen om deze visie te vertalen naar business leadership, sustainable entrepreneurship en good governance; 

• Inzicht ontwikkeld in de daarmee samenhangende besturing- en bedrijfsmodellen en hun onderlinge interactie; 

• Inzicht in het governance proces in termen van strategie, control, informatie en risico;
• Een proactieve houding verworven in de relatie met het maatschappelijk krachtenveld.

Vorm
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van 9.30 tot 17.00 uur met bij de laatste bijeenkomst ter afsluiting een diner parlant. 
De wijze van werken laat zich kenschetsen als ‘executive learning’. Inleiders en programmaleiding
Speciaal voor deze opleiding is een selecte groep experts op het gebied van food en governance bijeengebracht. Zij hebben hun sporen verdiend in de universitaire wereld en de beroepspraktijk: Aanvraagformulier

Ja, stuur mij meer informatie omtrent het programma, programmaleiding, data en kosten.


Hoogstpersoonlijk HighTouch

Wilko Grievink   Kees Koeleman   Michael Boeren
Wilko Grievink
Eigenaar/ directeur
06-553 622 53
wilko.grievink@hightouch.nu
  Kees Koeleman
Senior Partner
06-549 677 92
kees.koeleman@hightouch.nu
  Michael Boeren
Senior Partner
06-215 180 94
michael.boeren@hightouch.nu
 
Ellen Putz   Bent u onze toekomstige Senior Partner?
Ellen Putz
Senior consultant interim
06-303 782 24
ellen.putz@hightouch.nu