Maatschappelijke betrokkenheid

Kiva
HighTouch voelt zich verbonden met diegene in deze wereld die het moeilijk hebben om zich te voorzien van hun eerste levensbehoeften. Daarom steunen wij KIVA, een NGO die mensen de kans biedt microkredieten vanaf slechts 25 dollar te verstrekken aan ondernemers in derdewereldlanden. Wij verdiepen ons in de drijfveren, ambities en idealen van de ondernemer en bieden vervolgens een steuntje in de rug zodat mensen aan hun eigen toekomst kunnen bouwen. Hoe dit exact in zijn werk gaat, kunt u rustig nalezen op de website Kiva.org. HighTouch heeft op Kiva een groep gecreëerd onder de naam ‘HighTouch Feed the world’; graag nodigen we u uit een kijkje te nemen welke projecten we tot nu toe steunen. En ook roepen we u op zich bij ons aan te sluiten en ook een donatie te doen.
Meer informatie op: www.kiva.org

People4earth
People 4 Earth heeft een mondiale duurzaamheidstandaard  voor vertrouwde goederen en diensten.
Ons zegel is een gemeenschap gedreven kwaliteitstandaard, ontwikkeld samen met consumenten, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De kracht van People 4 Earth manifesteert zich door middel van een mondiaal platform  waar mensen informeren, aansluiten en deelnemen. We werken aan een wereld waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor de verbetering van hun eigen welzijn, het welzijn van anderen, dieren en de aarde.
People 4 Earth is een onafhankelijke non-profit organisatie die het beste belang van allen voor ogen heeft. Bij de start-up, People 4 Earth is particulier gefinancierd door Nico Broersen en Martine Bloquiaux, de oprichters. Met dat de Stichting groeit, zal deze voornamelijk worden gefinancierd door het (lage) tarief dat de industrie zal betalen voor het gebruik van de standaard. Maar subsidies, donaties, lidmaatschap programma’s blijven een aanvulling op het werkkapitaal.
Meer informatie op: www.people4earth.org