Foodretail

De supermarkten realiseren gemiddeld genomen een forse omzetgroei. De verwachting is dat deze groei de komende jaren zal afvlakken. De ontwikkelingen volgen zich in supermarktland snel op: mogelijk ontstaat her en der wat druk op de rendementen hetgeen de consolidatieronde wellicht zal versnellen. Meer nog dan in het verleden zal het gaan om het kiezen van de juiste winkellocatie en het vervolgens  ‘verleiden’ van de consument. Innovatie van producten en processen op basis van gemak, gezondheid, genieten en maatschappelijk verantwoord handelen zijn hierbij cruciaal. Van toenemend belang is dat de consument als klant (misschien wel als gast) behandeld wil worden; het personeel (van bedrijfsleider tot vakkenvuller)  maakt hierbij het echte verschil.