FMCG

Ondernemingen in de fmcg-branche zijn voortdurend op zoek naar marktverbetering en -uitbreiding. Internationalisering en globalisering spelen hierbij een belangrijke rol. Niet-rendabele producten worden stopgezet of doorverkocht en bestaande producten krijgen een nieuwe – internationaal herkenbare – naam. De levensduur van producten wordt namelijk steeds korter.
Mede als gevolg van de prijzenoorlog in de supermarkten, staan ook de prijzen van de leveranciers onder druk. De leveranciers voelen niet alleen de prijsdruk van de retailer (winkelketens), ook van concurrenten. Producteigenschappen zijn eenvoudig te kopiëren en van slechte producten is nauwelijks meer sprake. Bestaande distributiekanalen slibben dicht, media-uitingen worden steeds diverser en diffuser, en consumenten stellen hogere eisen. Kortom, merken staan flink onder druk.
De consument anno nu is niet uitsluitend geïnteresseerd in prijs. Uit onderzoek blijkt dat klanten prijs belangrijk vinden, maar dat innovatie en onderscheidend vermogen eveneens van cruciaal belang zijn. Dit is bepalend voor de mate van merkvoorkeur, ook ten opzichte van huismerken. In het kader van innovatie besluiten ook steeds meer fmcg-bedrijven om samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven buiten deze branche.