Executive search

Vaak horen we van mensen vooraf dat onze aanpak toch niet echt afwijkt van andere bureaus; achteraf zijn ze nog wel eens een andere mening toegedaan. Nadat we ons hebben voorgesteld gaan we graag uitgebreid met u in discussie over de organisatie; waar ze zich nu bevindt, waar ze op weg naartoe is en wat daarbij de relevante ontwikkelingen en cruciale succesfactoren zijn. Hierbij denken we actief mee, omdat we de markt ook uit eigen ervaring kennen. Het resultaat hiervan leggen we vast in een document welke we ook aan u voorleggen.

Vervolgens gaan we voor u aan de slag. Dat betekent dat we onze search naar de juiste kandidaten starten; dit doen we in ons eigen netwerk en door middel van research. Hiertoe zijn wij continue in contact met mogelijke kandidaten, en dat al over een periode van meer dan 20 jaar. Dus we beschikken over een zeer groot en relevant netwerk. Voor de invulling van de vacature hoeft u voor ons niet te adverteren; mocht u dit toch wensen zijn wij graag bereidt dit gehele proces te begeleiden: opstellen advertentie, media-advies, plaatsen van advertentie, opvolging reacties en gesprekken met kandidaten.

De volgende stap is dat wij de kandidaten direct en persoonlijk benaderen en zijn vanaf het begin tot eind de gesprekspartner. Kandidaten krijgen hierdoor uit eerste hand de beste informatie. En op basis van onze ervaring in de business zelf, als ook de specifieke ervaring met het bedrijf zijn wij in staat op gelijk niveau met de kandidaten van gedachten wisselen over de optie die voorligt. Iets dat in de regel zeer wordt gewaardeerd.
Tijdens de gesprekken met de kandidaten, die we in de regel al goed kennen, richten we ons met name op de ‘hoe’-  en ‘waarom’-vragen inzake de relevante kennis, ervaring en competenties van de kandidaten in relatie tot de nieuwe uitdaging die voorligt. Dit geeft ons de kans beter inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, normen en waarden van de kandidaat. Een  en ander wordt aangevuld met het natrekken van referenties.

Vervolgens wordt een kandidaat gepresenteerd en volgen de gesprekken bij de opdrachtgever. In deze fase is het voor ons van groot belang het proces goed te begeleiden. Dit om er voor te zorgen dat de juiste kandidaat niet door onbedoelde ‘ruis’ afhaakt. Als ook om eventuele vragen en opmerkingen van zowel kandidaat als opdrachtgever te kunnen beantwoorden zonder dat deze direct aan elkaar gesteld hoeft te worden. Dit vergemakkelijkt het proces, zeker in het begin.

Na aanstelling zijn we nog niet klaar; we komen na aanstelling nog regelmatig terug om vast te stellen dat de samenwerking goed verloopt en dat zowel kandidaat als opdrachtgever meer dan tevreden zijn.