Dienstverlening

HighTouch houdt zich met name bezig met bemiddeling van senior management in de food.
Tevens is HighTouch actief op het terrein van strategisch HR-advies als het gaat om het boeien en (ver)binden van mensen. Ook houdt HighTouch zich bezig met het thema corporate governance en adviseert en begeleidt organisaties op dit lastige terrein. Zo helpt HighTouch bij de optimale samenstelling van bijvoorbeeld Raad van Commissarissen.

Tot slot toont HighTouch haar directe relatie met de foodmarkt door haar betrokkenheid bij het ondernemers begeleidingsprogramma opgezet door Foodrelated Business Accellerator; dit is een uniek programma waarbij startende ondernemer en/ of directeur in een MBO- of MBI-situatie met raad en daad worden bijgestaan.