Corporate governance

Gecertificeerde opleiding voor de food en agri:
Schommelende grondstofprijzen, globalisatie, stakeholderactivisme, verschuivende macht in de keten, schaalvergroting en een toenemende (prijs)druk: de uitdagingen waar de food- en agrisector mee te maken heeft zijn groot. Daarnaast heeft de sector steeds groter belang bij innovatie: alert anticiperen en reageren op de markt en deze ontwikkelingen goed en snel doorvertalen binnen de eigen organisatie.
Deze ontwikkelingen en snel veranderende wet- en regelgeving rondom ‘corporate governance’ zorgen ervoor dat van u als ondernemer, directeur of uitvoerende bestuurder op vele terreinen deskundigheid wordt gevraagd. Niet alleen van de sector zelf, maar ook op economisch, juridisch en bestuurlijk gebied. Kennis over ‘governance’ in het algemeen en specifiek over de rol van het uitvoerend bestuur in relatie tot de rol van de commissarissen/toezichthouders is hierbij belangrijker dan ooit.

HighTouch executive search biedt in samenwerking met de Wagner Group | Professional Governance Institute een gecertificeerde opleiding ‘Corporate governance’ aan.

Voor wie
Statutair directeuren, directieleden en dga’s uit de food en agri sector

Doelstelling
Na het volgen van het gecertificeerde programma in de food en agri sector heeft u:
• Een visie ontwikkeld op de uitdagingen van de sector in de komende jaren;
• Het vermogen om deze visie te vertalen naar business leadership, sustainable entrepreneurship en good governance;
• Inzicht ontwikkeld in de daarmee samenhangende besturing- en bedrijfsmodellen en hun onderlinge interactie;
• Inzicht in het governance proces in termen van strategie, control, informatie en risico;
• Een proactieve houding verworven in de relatie met het maatschappelijk krachtenveld.

Vorm
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van 9.30 tot 17.00 uur met bij de laatste bijeenkomst ter afsluiting een diner parlant. De wijze van werken laat zich kenschetsen als ‘executive learning’.

Inleiders en programmaleiding
Speciaal voor deze opleiding is een selecte groep experts op het gebied van food en governance bijeengebracht. Zij hebben hun sporen verdiend in de universitaire wereld en de beroepspraktijk:
Aanvraagformulier
Ja, stuur mij meer informatie omtrent het programma, programmaleiding, data en kosten.