Algemeen Management

CEO/ General manager/ Algemeen directeur
Voor aandeelhouders, raad van bestuur dan wel raad van commissarissen geldt dat het allemaal begint met de aanstelling van de directie; de juiste keuze is daarbij van het allergrootste belang voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.