Hoe groot is jouw Ijsberg onder water?

HighTouch heeft een initiatief van Michael Boeren overgenomen middels het organiseren van Doe tafels. Dit zijn impact-volle bijeenkomsten waar interactiviteit en persoonlijk delen de belangrijkste ingrediënten zijn.

Zo heeft er afgelopen woensdag 31 januari een Doe Tafel plaats gehad waarin Math Hoenen de inleiding geeft omtrent de invloed van organisatiecultuur op bedrijfsprestaties.

Math geeft in zijn inleiding aan dat er vijf variabelen zijn die (in samenhang) van invloed zijn op prestaties van de organisatie vertaald in het OCP-model (Organization Culture Performance). Externe klant oriëntatie, organisatie-ontwerp, Communicatie, HR-visie en leiderschap zijn deze organisatie variabelen.

Naast deze variabelen, legt Math uit, zijn het ook de (on-)zichtbare gedrag of werkpraktijken van medewerkers of teams die de feitelijke prestaties beïnvloeden. Hoe groter de ijsberg onder water hoe ingewikkelder deze ijsberg een richting te geven is.

Met praktische voorbeelden over twee elementen (Externe klant oriëntatie en Leiderschap) én met reacties uit de deelnemers aan de Doe tafel ontstaat een levendige uitwisseling van ideeën over hoe cultuur bepalend is voor het resultaat.

Met een exemplaar van Math’s boek én ruimte om daarna nog door te kunnen praten aan de bar kunnen we terugblikken op een geslaagde Doe Tafel.

De volgende Doe tafel staat op 25 April gepland. Wil je daar ook bij zijn? Meld je aan via michael.boeren@hightouch.nu